Nobels Fredssenter

 

Tre korte kortfilmer (ca 10 min) for Nobels Fredssenter med en nobelpris-vinner som forteller.

Fra «Det Norske Nobelinstitutt» fikk vi med Olav Njølstad, den gang en romanforfatter med konsulentoppdrag for instituttet.

Dette var en «stup og skyt» jobb. Vi skrev under kontrakten en fredag og allerede uken etter var vi i opptak. New York, London og Londonderry i Nord Irland. Av respekt for intervjuobjektene skal man ha gjort hjemmeleksen sin først. Olav hadde gjort den for oss. Han hadde nettopp begått en bok om «Krig og fred i det 20 århundre» og var med som intervjuer. I dag er han direktør og leder for Nobelinstitutet.

 

 

"Walking in Darkness"

Rotblat var polsk jøde født i 1908 som fikk innreise til England fordi han var en briljant fysiker. Hans kone og barn gjorde ikke det, og de omkom i nazistenes gasskamre. Vi intervjuet denne milde aktivisten i hans 96. år. Han fikk aldri se filmen, året etter ble han syk og døde. Professor Sir Joseph Rotblat hadde viet livet sitt til kampen mot atomvåpen, etter først å ha deltatt i «The Manhatten prosjekt» som utviklet den første atombomben. Han fikk Nobelprisen i 1995.

Atomvåpnene symboliserer den voldskultur og ringeakt for sivilbefolkningens rettigheter i krig som vokste frem i det 20. århundre. Atomnedrustning er et nødvendig skritt på veien mot en tryggere og mer fredelig verden. Selv om mange positive resultater er oppnådd, er det fortsatt mange uløste oppgaver og truende utfordringer.

Under Cubakrisen i 1962 kunne det ha gått fryktelig galt.

 "Øye for øye gjør verden blind"

 

En film om ikke-vold i politiske prosesser

De fleste akseptere retten til å ta liv i selvforsvar. Men kan det forsvareres å bruke vold i kampen for for frihet, rettferdighet og demokrati? Den store indiske ikkevolds-filosofen Mahatma Gandhi, mente nei. Og det gjorde også vårt intervjuobjekt, John Hume, som fikk Fredsprisen 1998.

Konflikten han sto i var absolutt voldelig – Derry i Nord-Irland.

 

"Freden trenger en hånd"

"Peace needs a hand" - Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations and recipients of the 2001 Nobel Peace Prize. 

When you look at Un and you go back to its origins, it grew out of ashes of war, and it was intended to ensure that future generations are better protected and they do not go through the scare of wars. And since the creation, I think UN has achieved a lot and has done as much as possible to try and improve the lives of ordinary people.

I think one of the remarkable achievements, which we don’t talk much about these days, is the role it played in decolonization. One of the most prominent was the end of Apartheid in South Africa. People remember that. But people do not remember that when this org. was founded, most countries that are members today, they were not established, they were colonies. So that freeing of thousands and millions of people I think have been a remarkable achievement.