Petter Dass

Petter Dass er Norges fremste dikter på 1600-tallet, men det var først lenge etter sin død han ble det.

Han var en ukjent poet mens han levde og fikk bare en bok utgitt.  Petter Dass er en prest og forfatter som har fått stigende betydning helt fram til idag.

Filmen forteller om Petter Dass og hans samtid. Menneskene i hans samtid levde i barokken, men det var det ingen som visste den gang.


Memento mori - husk du skal dø! 

Krig og pest herjer Europa på 1600-tallet. Livsfølelsen preges av det. Alt er ustadig. Makabre symboler som hodeskaller dukker opp i alle mulige sammenhenger. Timeglasset er også mye brukt. 

Likevel skapes det stor billedkunst og fantastisk musikk i perioden. Store formuer bygges opp, og tapes over natten. 

Dannelsesreise Bergen og København

I 1660 begynte Petter på Latinskolen i Bergen. Han bodde hos sin faster, Maria Fasmer, og trivdes godt. Han ble en venn av byen resten av livet.

Verre var det i København hvor han levde i merkbar fattigdom. Straks han hadde avlagt presteeksamen måtte han avbryte videre studier og ta en post som huslærer.

 

En prest dengang

hadde stor pipekrave og stor makt. Han var lokal representant for både envoldskongen og den allmektige gud fader.

Petter Dass var dertil en stor tørrfisk eksportør via sin faste hanseat Gerd Meyer i Gullskoen på Bryggen.

Petter Dass skriver ikke for poesiens egen skyld. Han skriver for å veilede og for å omvende. Et godt eksempel er hans store bestselger med den fengende tittel: «Dr. Morten Luthers Lille Catechismus, forfattet i beqvemme Sange under føyelige Melodier». Katekismesangene sier vi i dag.

De færreste kunne lese, så katekismen måtte pugges. Klokkeren tok eksersisen. En skrekkelig tid for den tungnemme.

Med sang går det bedre, mente herr Petter. Hans mest kjente salme i dag er forklaringen til «Helligt vorde ditt Navn» i Fadervår: "Herre Gud ditt dyre navn og ære"

Han var en forfatter av sin tid, likevel er det noe folkelig og jordnært over måten han uttrykker seg. Han ble populær. Først i avskrifter, senere i trykt form, bøker som kom i mange opplag. Petter Dass spiller en stor rolle for etablering av boktrykkere i Norge. Før det ble alt trykket i Danmark. 

På midten av 1800-tallet fikk også i den kulturelle eliten øynene opp for ham, og da var det spesielt Nordlands Trompet som var nevnt. Denne boken har hatt stor betydning for norsk- og nordnorsk identitet. Og kommer stadig i nye utgaver.

Troen preget hverdagen på en måte som vi vanskelig kan forestille oss i dag. Uten tro, ingen frelse.

Nåden er et viktig element i Petter Dass' diktning, det finnes alltid et håp, en tilgivelse for synderen om han vender om.

Tro, håp og et brennende hjerte