Her er du: Hovedside arrow Produksjoner arrow Video arrow Fengselsbetjent

Fengselsbetjent
Kompetanse - kontakt - framtid
Et av hovedmålene i kriminalomsorgen er å legge forholdene til rette for at innsatte kan  leve et liv uten kriminalitet etter fullført straff. I denne sammenhengen er kontaktbetjentordningen og arbeidet med sonings- og framtidsplaner høyt prioritert.

Prosjektet "Fengselsbetjent; kompetanse - kontakt - framtid" er en læremiddelpakke i kriminalomsorgen som består av grunnbok, kurslederhefte og en video i seks deler.
Videoen tar utgangspunkt i hverdagen i norske fengsler. Vi møter ansatte og innsatte som har ulike forventninger og erfaringer knyttet til kontaktbetjentordningen og planarbeidet. Videoen skal stimulere til diskusjoner om holdninger, praksis og løsninger. Den er ikke laget til informasjonsformål, men er tenkt brukt i en helhetlig opplæringsmodell.
Videoen består av 6 deler a 30 min. som dekker følgende temaer:
Endring, yrkesetiske utfordringer, fallgruver, samtaleteknikk, sonings-og framtidsplanlegging, organisatorisk utvikling.

Produsert for Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, i samarbeid med Norsk Fjernundervisning NFU.

Opplegg og regi: Eva Ch. Nilsen    Foto: Stein Inge Pedersen 
 

 
< Forrige   Neste >